Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

Câu hỏi là một phạm trù ngữ pháp quan trọng mà khi học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần nắm được. Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh cũng vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết mảng ngữ pháp này nhé. 

Khi nào thì cần đặt câu hỏi trong Tiếng Anh?

Khi muốn người nghe cung cấp một thông tin nào đó ta cần dùng câu hỏi (question). Ví dụ khi muốn hỏi về thời gian , nơi chốn, hỏi tên ai đó….

Các loại câu hỏi trong Tiếng Anh 

1. Câu hỏi không có từ để hỏi (yes – no question): Đây là dạng câu hỏi yêu cầu người nghe xác nhận thông tin đưa ra có chính xác hay không. 

Ví dụ:

– Did you pass your exam? (Bạn đã thi đỗ rồi đúng không?)

-Yes, I did it. (Chính xác, tớ thi đỗ rồi)

2. Câu hỏi có các từ để hỏi: What, when, why, who, how….

Câu hỏi này nhằm mục đích lấy thông tin cụ thể từ người được hỏi. 

Ví dụ: 

-What kind of music do you like? (Bạn thích loại nhạc gì?)

-I like folk music. (Tôi thích nhạc dân gian)

3 bước để đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

I) Câu hỏi nghi vấn – yes/no questions:

Để thành lập câu hỏi này, ta tiến hành 2 bước:

1) Nghĩ câu khẳng định liên quan tới câu hỏi

2) Để ý lại câu vừa nghĩ:

  • Nếu câu đó có “be”, “to have+phân từ”, ” động từ khuyết thiếu”…, ta chỉ việc đảo “be”, “to have” hay “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ là xong.
  • Nếu câu khẳng định đó có động từ thường ( chỉ hành động – trạng thái) ở thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, ta mượn do/does/did, đảo lên trước chủ ngữ và đưa động từ chính về nguyên thể.
  • Nếu câu khẳng định có I/me thì câu nghi vấn, đối tượng phải là “you”

Ví dụ:

  • Ms Thu is beautiful=> Is Ms Thu beautiful?
  • Hang loves me=> Does Hang love you?

II) Câu hỏi có từ để hỏi-câu hỏi lấy thông tin

Bảng các từ để hỏi cần nhớ:

Từ Ý nghĩa Đối tượng hỏi Từ Ý nghĩa Đối tượng hỏi
Who Ai Chủ thể -người What Cái gì Vật
Which Nào Lựa chọn When Khi nào Thời gian
Where ở đâu Nơi chốn Why Tại sao Lý do
How Như thế nào Cách thức

Sau khi hiểu được ý nghĩa các từ để hỏi, ta có thể lập câu hỏi như sau:

1.Lập câu khẳng định tương ứng với câu hỏi.

2.Chuyển câu khẳng định trên thành câu nghi vấn. (Ghi nhớ: nếu câu 1 trên có “I” thì khi chuyển sang câu hỏi ta đổi “I” thành “you”)

3.Thêm từ để hỏi phù hợp với thông tin cần lấy.

Sau đây chúng ta sẽ tiến hành đặt một câu hỏi trong tiếng Anh cụ thể theo 3 bước trên:

 Bước 1: Câu khẳng định là: I like to read (……).

Trong (…) ở đây là thành phần mà ta chưa biết, cần hỏi. 

Bước 2: Chúng ta sẽ chuyển sang thành câu hỏi như sau:

Từ “I” chuyển thành you, mượn trợ động từ do, động từ like to read giữ nguyên.

Như vậy ta đã có một nửa câu: “….. do you like to read?”

Bước 3: Trong dấu (…) là sự vật nên dùng từ để hỏi là What. Từ What luôn đặt đầu câu trong câu hỏi.

Suy ra, ta có câu hoàn chỉnh: What do you like to read?

Khi đã quen cách đặt câu hỏi, các bạn có thể đặt câu hỏi trong Tiếng Anh ngay.

Song đối với các bạn mới học thì chúng ta nên thực hiện đầy đủ 3 bước trên.

Xem thêm bài học:

Các Thì thường dùng trong giao tiếp Tiếng Anh

Lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc

…………..

Trung tâm Anh ngữ online EWise

Học Tiếng Anh tương tác online với giáo viên

Facebook: EWise Tiếng Anh giao tiếp online

Youtube: Anh ngữ Ewise

14 Tháng Chín, 2019

0 phản hồi về "Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh"

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến