Cam kết chất lượng

Cam kết của EWise

1.Giáo viên: Tất cả giáo viên đều có chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trực tuyến và được đào tạo trước khi dạy cho học viên.

2.Hiệu quả học tập: EWise sẽ bồi thường 01 khóa học miễn phí nếu học viên thực hiện đầy đủ cam kết theo sát lộ trình học tập tại mục Cam kết của học viên bên dưới mà không đạt được sự tiến bộ.

  • Đối với các khóa học giao tiếp: Tham khảo cam kết chất lượng tại đây
  • Đối với các khóa học luyện thi chứng chỉ: Đạt được điểm số như cam kết

3.Số lượng học viên trong lớp: Đúng như lớp ban đầu học viên đăng ký (lớp 1 thầy 1 trò chỉ có duy nhất 1 học viên,  lớp 1 thầy 2 trò thì tối đa lớp đó chỉ có 2 học viên).

 

Cam kết của học viên

Để đạt được hiệu quả học tập đảm bảo đầu ra cho học viên, các học viên cũng cần thực hiện đầy đủ các cam kết bên dưới:

  • Đăng nhập lớp học đầy đủ, đúng giờ học, không nghỉ quá 2 buổi. 
  • Tra và học trước  từ vựng trong bài trước buổi học (áp dụng với các lớp học giao tiếp )
  • Học từ mới sau mỗi buổi học
  • Làm bài về nhà đầy đủ sau mỗi buổi học và làm đúng tối thiểu 80%.
  • Trong giờ học có ý thức xây dựng bài, thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên.
  • Đối với lớp học 1-1, không lùi lịch học liên tục trong vòng 2 buổi
  • Tham gia thi chứng chỉ trong vòng 1 tháng sau khi hoàn thành khóa học ( áp dụng đối với các khóa học luyện thi chứng chỉ)

 

MẪU HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO 

EWISE- THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ BỞI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÍ KINH DOANH

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến