Kinh Nghiệm Học Tập

Kinh Nghiệm Học Tập

29

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (6 – cuối)

Học phát âm 44 âm IPA buổi 6 (cuối) Các âm /s/ và /z/, /ʃ/ và /ʒ/, /tʃ/ và /dʒ/, …

Xem thêm

26

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (5)

Học phát âm cùng EWise buổi 5 Các phụ âm: /b/-/p/, /f/-/v/, /d/-/t/, /k/-/g/, /θ/-/ð/ BÀI TẬP I) Tìm từ …

Xem thêm

25

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (4)

Học phát âm cùng EWise buổi 4 NGUYÊN ÂM ĐÔI bao gồm /aɪ, eɪ, ɔɪ/, /ɪə,ʊə, eə/ và /əʊ /aʊ/   BÀI …

Xem thêm

24

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (3)

Học phát âm cùng EWise buổi 3 Hướng dẫn tự học phát âm chuẩn bài 3: các âm: /u:/ , /ʊ/, …

Xem thêm

23

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (2)

Học phát âm cùng EWise buổi 2 Tiếp tục chuỗi bài học phát âm Tiếng Anh phần 1, ở phần …

Xem thêm

22

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (1)

Tại sao bắt đầu phải học phát âm Tiếng Anh? Học phát âm là bước đầu tiên khi học bất kỳ …

Xem thêm

18

Th1'19

Từ vựng Tiếng Anh về sinh hoạt hàng ngày

Nói về các hoạt động hàng ngày trong Tiếng Anh như thế nào? Cùng học từ vựng Tiếng Anh về …

Xem thêm

17

Th1'19

Từ vựng về Tết trong tiếng Anh

Cách nói chúc Tết, đốt pháo, đi lễ chùa… trong Tiếng Anh như thế nào? Cùng EWise tìm hiểu các từ …

Xem thêm

15

Th1'19

Thì hiện tại hoàn thành: cấu trúc và cách sử dụng

Tiếp tục bài học chuỗi các thì thường dùng trong giao tiếp, chúng ta sẽ học về cấu trúc và …

Xem thêm

11

Th1'19

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

Câu hỏi là một phạm trù ngữ pháp quan trọng mà khi học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần …

Xem thêm
Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến