Kinh Nghiệm Học Tập

Kinh Nghiệm Học Tập

21

Th2'19

Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh

Bài test tự đánh giá trình độ dành cho học viên chưa biết mình đang ở level nào. Lưu ý: …

Xem thêm

18

Th2'19

5 tiêu chí đánh giá trung tâm tiếng Anh tốt

5 tiêu chí đánh giá trung tâm tiếng Anh tốt hay không? Bạn chưa biết tiêu chí đánh giá trung …

Xem thêm

29

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (6 – cuối)

Học phát âm 44 âm IPA buổi 6 (cuối) Các âm /s/ và /z/, /ʃ/ và /ʒ/, /tʃ/ và /dʒ/, …

Xem thêm

26

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (5)

Học phát âm cùng EWise buổi 5 Các phụ âm: /b/-/p/, /f/-/v/, /d/-/t/, /k/-/g/, /θ/-/ð/ BÀI TẬP I) Tìm từ …

Xem thêm

25

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (4)

Học phát âm cùng EWise buổi 4 NGUYÊN ÂM ĐÔI bao gồm /aɪ, eɪ, ɔɪ/, /ɪə,ʊə, eə/ và /əʊ /aʊ/   BÀI …

Xem thêm

24

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (3)

Học phát âm cùng EWise buổi 3 Hướng dẫn tự học phát âm chuẩn bài 3: các âm: /u:/ , /ʊ/, …

Xem thêm

23

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (2)

Học phát âm cùng EWise buổi 2 Tiếp tục chuỗi bài học phát âm Tiếng Anh phần 1, ở phần …

Xem thêm

22

Th1'19

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (1)

Tại sao bắt đầu phải học phát âm Tiếng Anh? Học phát âm là bước đầu tiên khi học bất kỳ …

Xem thêm

18

Th1'19

Từ vựng Tiếng Anh về sinh hoạt hàng ngày

Nói về các hoạt động hàng ngày trong Tiếng Anh như thế nào? Cùng học từ vựng Tiếng Anh về …

Xem thêm

17

Th1'19

Từ vựng về Tết trong tiếng Anh

Cách nói chúc Tết, đốt pháo, đi lễ chùa… trong Tiếng Anh như thế nào? Cùng EWise tìm hiểu các từ …

Xem thêm
Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến