Thông tin chính

Họ tên

Đỗ Thị Hòa

Giới thiệu

Cô giáo Đỗ Thị Hòa có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh online, chứng chỉ: TOEIC 960/990

Phong cách giảng dạy: nhẹ nhàng, vui tươi

Giảng Viên

Chuyên môn

Giảng viên

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến