Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (1)

Tại sao bắt đầu phải học phát âm Tiếng Anh? Học phát âm là bước đầu tiên khi học bất kỳ ngôn ngữ nào. Phát âm chuẩn từng âm là tiền đề cho việc đọc chuẩn từ vựng. Đọc chuẩn từ vựng là tiền đề cho việc nghe hiểu. Vì vậy, không thể bỏ qua học phát âm 44 âm IPA khi học Tiếng Anh.

 

Bảng phiên âm 44 âm IPA trong Tiếng Anh:

Tiếng Anh có 44 âm, chia làm 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Trong 20 nguyên âm chúng ta lại chia thành 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi.

 

Sau khi học phát âm 44 âm IPA, gặp từ mới chúng ta sẽ tra phiên âm của từ đó tại: Oxfordlearnersdictionaries.com  

 

Dưới đây là chuỗi video hướng dẫn tự học phát âm 44 âm trong Tiếng Anh:

 

Học phát âm cùng EWise buổi 1

Nguyên âm đơn: /iː/ /ɪ/, /e/ và /æ/

Bài tập:

I) Chọn từ có phần in đậm phát âm khác các từ còn lại.

1. A. heat B. head C. teacher D. easy
2. A. end B. help C. enter D. we
3. A. spread B. meat C. sea D. meet
4. A. Italy B. pizza C. increase D. incentive
5. A. repeat B. nephew C. step D. schedule
6. Plan B. pan C. fan D. small
7. A. debt B. me C. let D. tell
8. A. salary B. flat C. water D. black
9. A. kettle B. secret C. spell D. hell
10 A. team B. stream C. heaven D. seat

 

II) Chọn A,B,C để trả lời các câu hỏi sau

11.Chữ cái ea trong từ “spread” được phát âm là:

A /iː/

B /ɪ/

C /e/

12.Chữ cái i trong từ intelligent được phát âm là:

A /ɪ/

B /aɪ/

C /iː/

13.Chữ cái a trong từ “caption” được phát âm là:

A /æ/

B /e/

C /a:/

14.Trong các chữ cái a gạch chân sau: status, fan, ball, mall có bao nhiêu chữ cái a ứng với âm /æ/:

A không có

B hai từ

C bốn từ

 

 

Đáp án:

1.B     2.D 3.A  4.B 5.A

6.D   7.B 8.C   9.B 10.C  

11.C  12.A 13.A    14.B

 

Bài học tiếp theo:

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (2)

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (3

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (4)

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (5)

Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (6 – cuối)

 

…………

Trung tâm Anh ngữ online EWise

Học Tiếng Anh tương tác online với giáo viên

Facebook: EWise Tiếng Anh giao tiếp online

Youtube: Anh ngữ Ewise

 

 

 

14 Tháng Chín, 2019

5 phản hồi về "Tự học phát âm Tiếng Anh 44 âm IPA (1)"

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến