Nội dung khóa học: 

  • Khóa học bao gồm những bài hát tiếng Anh cho trẻ em vui nhộn, gồm từ vựng và một số cấu trúc ngữ pháp đơn giản về nhiều chủ đề về thời tiết, hoạt động, bộ phận cơ thể, màu sắc, hoa quả, rau củ
  • Có hình ảnh nằm trong bài hát

Lợi ích: 

  • Giúp bé tiếp thu một cách tự nhiên các từ vựng thông qua bài hát và hình ảnh
  • Tạo sự gắn kết giữa phụ huynh và bé trong quá trình học
  • Hình thành thói quen vừa học vừa vui chơi cho bé

Lưu ý khi học : 

  • Bố mẹ hoặc người nhà ngồi cạnh con , khuyến khích con nhảy múa theo bài hát đồng thời bố mẹ có thể mô phỏng theo hình ảnh trong bài hát cùng con ( chỉ vào đầu, tay, chân.. )
  • Nếu bố mẹ không biết tiếng Anh thì cũng nên làm theo trong bài hát để đồng hành cùng con
  • Nếu bố mẹ biết tiếng Anh thì hát cùng con
  • Bố mẹ khuyến khích con hát to ( kể cả hát sai/ hát không hay lúc đầu)
  • Bài học nên được lặp đi lặp lại từ nhiều lần, không cần học hết 1 bài hát ngay lập tức mà có thể 2, 3 hôm học lại 1 bài để bé nhớ lâu hơn.

Khung chương trình

Unit 1: Me!
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 1 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 1 00:10:00
Unit 2: Fruit
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 2 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 2 00:10:00
Unit 3: Vegetables
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 3 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 3 00:10:00
Unit 4: Clap your hands
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 4 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 4 00:10:00
Unit 5: What's your name?
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 5 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 5 00:10:00
Unit 6: Walking walking
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 6 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 6 00:10:00
Unit 7: How's the weather?
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 7 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 7 00:10:00
Unit 8: Do you like broccoli?
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 8 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 8 00:10:00
Unit 9: The animals on the farm
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 9 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 9 00:10:00
Unit 10: What's your colour?
ENGLISH KIDS SONGS UNIT 10 Details 00:00:00
HW ENGLISH KIDS SONGS UNIT 10 00:10:00
Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến