Chương trình học cho học sinh cấp 2,3

 

Khung chương trình

Nguyên âm đơn (1)
Bài 1 – Phát âm 44 âm IPA Details 00:05:25
Test bài 1 tự học phát âm IPA 00:40:00
Nguyên âm đơn (2)
Bài 2 – Phát âm 44 âm IPA Details 00:04:57
Test bài 2 tự học phát âm IPA 00:40:00
Nguyên âm đơn (3)
Bài 3 – Phát âm 44 âm IPA Details 00:04:57
Test bài 3 tự học phát âm IPA 00:40:00
Nguyên âm đôi
Bài 4 – Phát âm 44 âm IPA Details 00:06:08
Test bài 4 tự học phát âm IPA 00:40:00
Phụ âm (1)
Bài 5 – Phát âm 44 âm IPA Details 00:06:08
Test bài 5 tự học phát âm IPA 00:40:00
Phụ âm (2)
Bài 6(cuối) – Phát âm 44 âm IPA Details 00:09:32
Test bài 6 tự học phát âm IPA 00:40:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến