Bạn phải đăng nhập để tham gia khóa học này  →   Đăng nhập | ĐĂNG KÝ NGAY

Sau khi kết thúc khóa học phát âm chuẩn IPA, học viên có thể chuyển sang khóa học giao tiếp cơ bản trình độ A1 cho người mới bắt đầu.

Lợi ích từ khóa học

 • Giáo viên hướng dẫn học giao tiếp các chủ đề liên quan đời sống hàng ngày
 • Dưới mỗi video bài giảng đều có bài tập để học viên thực hành ngay bài vừa học.
 • Học viên có thể xem điểm mình đã làm và làm lại câu hỏi.

Đối tượng học

 • Nội dung bài giảng phù hợp cho các bạn bắt đầu học tiếng Anh.
 • Yêu cầu: Trước khi học khóa học này, học viên bắt buộc phải học khóa phát âm tiên quyết là phát âm 44 âm IPA.
 • Nếu bạn chưa học khóa học phát âm 44 âm IPA, bắt buộc học trước tại đây: EWise – Tự học phát âm IPA

Khung chương trình

Bài 1: Bảng Chữ Cái
GTA1 Bài 1 Details 00:00:00
Bài 2: Cách Chào Hỏi
GTA1 Bài 2 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 2 00:40:00
Bài 3: Số Đếm & Hỏi Tuổi
GTA1 Bài 3 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 3 00:20:00
Bài 4: Số Thứ Tự
GTA1 Bài 4 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 4 00:40:00
Bài 5: Tên Các Quốc Gia
GTA1 Bài 5 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 5 00:40:00
Bài 6: Cách Nói Ngày Tháng
GTA1 Bài 6 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 6 00:40:00
Bài 7: Màu Sắc
GTA1 Bài 7 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 7 00:10:00
Bài 8: Cách Nói Giờ
GTA1 Bài 8 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 8 00:10:00
Bài 9: Hoạt Động Hàng Ngày
GTA1 Bài 9 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 9 00:15:00
Bài 10: Thời Tiết
GTA1 Bài 10 Details 00:00:00
GTA1 Test bài 10 00:30:00

Đánh giá khóa học

5

5
1 đánh giá
 • 5 sao1
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. DANH GIA SAU KHOA HOC A1

  5

  – Cô giảng dễ hiểu
  – Bài tập có một số chỗ bị lỗi khi viết hoa và viết thường bị trừ điẻm

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến