Sau khi kết thúc khóa học phát âm chuẩn IPA, học viên có thể chuyển sang khóa học ngữ pháp cơ bản trình độ A1 cho người mới bắt đầu.

Lợi ích từ khóa học

  • Giáo viên hướng dẫn học các chủ đề ngữ pháp thường dùng trong giao tiếp.
  • Dưới mỗi video bài giảng đều có bài tập để học viên thực hành ngay bài vừa học.
  • Học viên có thể xem điểm mình đã làm và làm lại câu hỏi.

Đối tượng học

  • Nội dung bài giảng phù hợp cho các bạn bắt đầu học tiếng Anh.

Khung chương trình

Bài 1: Cấu trúc câu
NPA1 Bài 1 Details Miễn Phí 00:00:00
NPA1 Test bài 1 00:40:00
Bài 2: Danh từ và cụm danh từ
NPA1 Bài 2 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 2 1 năm
Bài 3: Thì Hiện Tại Đơn
NPA1 Bài 3 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 3 00:40:00
Bài 4: Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
NPA1 Bài 4 Details 00:00:00
NPA1 test bài 4 00:40:00
Bài 5: Thì Quá Khứ Đơn
NPA1 Bài 5 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 5 00:20:00
Bài 6: Thì Hiện Tại Hoàn Thành
NPA1 Bài 6 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 6 00:30:00
Bài 7: Thì Tương Lai Gần
NPA1 Bài 7 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 7 00:20:00
Bài 8: There & There are
NPA1 Bài 8 Details 00:00:00
NPA1 Test bài 8 00:30:00
Bài 9: Cách Đặt Câu Hỏi
NPA1 Bài 9 Details 00:00:00
NPA1 test bài 9 00:40:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến