Sau khi kết thúc khóa học NGỮ PHÁP A1 , học viên có thể chuyển sang khóa học ngữ pháp cơ bản trình độ A2.

Lợi ích từ khóa học

 • Giáo viên hướng dẫn học các chủ đề ngữ pháp thường dùng trong giao tiếp.
 • Dưới mỗi video bài giảng đều có bài tập để học viên thực hành ngay bài vừa học.
 • Học viên có thể xem điểm mình đã làm và làm lại câu hỏi.

Đối tượng học

 • Nội dung bài giảng phù hợp cho các bạn đã học qua A1.
 • Yêu cầu: Trước khi học khóa học này, học viên bắt buộc phải học khóa phát âm tiên quyết là TỰ HỌC NGỮ PHÁP A1.
 • Nếu bạn chưa học khóa học TỰ HỌC NGỮ PHÁP A1, bắt buộc học trước tại đây: EWise – Tự học NGỮ PHÁP A1

Khung chương trình

Bài 1 - Giới từ
NPA2 Bài Giảng 1 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 1 00:20:00
Bài 2 - Câu bị động
NPA2 Bài Giảng 2 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 2 00:20:00
Bài 3 - Câu hỏi đuôi
NPA2 Bài Giảng 3 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 3 00:20:00
Bài 4 - Cách dùng V, V-ing và To V
NPA2 Bài Giảng 4 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 4 00:20:00
Bài 5 - Nội ĐT và Ngoại ĐT
NPA2 Bài Giảng 5 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 5 00:20:00
Bài 6 - Quá khứ tiếp diễn và Quá khứ hoàn thành
NPA2 Bài Giảng 6 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 6 00:20:00
Bài 7 - Đưa ra lời khuyên
NPA2 Bài Giảng 7 Details 00:00:00
NPA2 Test bài 7 00:20:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến