Sau khi kết thúc khóa học phát âm chuẩn IPA + Ngữ pháp cơ bản, học viên có thể chuyển sang khóa học Tiếng Anh công sở

Lợi ích từ khóa học

  • Giáo viên hướng dẫn học các chủ đề liên quan môi trường công sở cho người đi làm như: viết thư, email, liên hệ khách hàng, cuộc họp….
  • Dưới mỗi video bài giảng đều có bài tập để học viên thực hành ngay bài vừa học.
  • Học viên có thể xem điểm mình đã làm và làm lại câu hỏi.

Đối tượng học

  • Nội dung bài giảng phù hợp cho các bạn sắp đi làm, đang đi làm.
  • Yêu cầu: Trước khi học khóa học này, học viên bắt buộc phải học khóa phát âm tiên quyết là phát âm 44 âm IPA và ngữ pháp cơ bản.

Nếu bạn chưa học khóa học phát âm 44 âm IPA và ngữ pháp cơ bản, bắt buộc học trước tại đây: EWise – Tự học phát âm IPA Tự học Ngữ pháp cơ bản

Khung chương trình

Bài 1 - Job
GTCS1 – Bài 1 – Job Details 00:00:00
GTCS1 Test Bài 1 00:10:00
Bài 2 - Company
GTCS1 – Bài 2 – Company Details 00:00:00
GTCS1 Test Bài 2 00:10:00
Bài 3 - Service
GTCS1 – Bài 3 – Service Details 00:00:00
GTCS1 Test Bài 3 00:10:00
Bài 4 - Department
GTCS1 – Bài 4 – Department Details 00:00:00
GTCS1 Test Bài 4 00:10:00
Bài 5 - People
GTCS1 – Bài 5 – People Details 00:00:00
GTCS1 Test Bài 5 00:10:00
Bài 6 - Schedule
GTCS1 – Bài 6 – Schedule Details 00:00:00
GTCS1 Test bài 6 00:15:00
Bài 7 - Appoinment
GTCS1 – Bài 7 – Appointment Details Miễn Phí 00:00:00
GTCS1 Test bài 7 00:10:00
Bài 8 - Eating out
GTCS1 – Bài 8 – Eating out Details 00:00:00
GTCS1 Test bài 8 00:10:00
Bài 9 - Business trip
GTCS1 – Bài 9 – Business trip Details 00:00:00
GTCS1 Test bài 9 00:10:00
Bài 10 - Problems
GTCS1 – Bài 10 – Problems Details 00:00:00
GTCS1 Test bài 10 00:20:00

Đánh giá khóa học

5

5
1 đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến