Khung chương trình

Introduction
Introduction Part 00:00:00
Pronunciation 1
Pronunciation- Unit 1 00:00:00
Letter sound 1 00:00:00
Pronunciation 2
Pronunciation- Unit 2 00:00:00
Letter sound 2 00:00:00
Pronunciation 3
Pronunciation- Unit 3 00:00:00
Letter sound 3 00:00:00
Pronunciation 4
Pronunciation- Unit 4 00:00:00
Letter sound 4 00:00:00
Unit 1
English in Cooking Unit 1 00:00:00
HW English in Cooking Unit 1.1 00:10:00
HW English in Cooking Unit 1.2 00:10:00
Unit 2
English in Cooking Unit 2 00:00:00
HW English in Cooking Unit 2.1 00:10:00
HW English in Cooking Unit 2.2 00:10:00
Unit 3
English in Cooking Unit 3 00:00:00
HW English in Cooking Unit 3.1 00:10:00
HW English in Cooking Unit 3.2 00:10:00
Unit 4
English in Cooking Unit 4 00:00:00
HW English in Cooking Unit 4.1 00:10:00
HW English in Cooking Unit 4.2 00:10:00
Unit 5
English in Cooking Unit 5 00:00:00
HW English in Cooking Unit 5.1 00:10:00
HW English in Cooking Unit 5.2 00:15:00
Review
English in Cooking – Review 00:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến