Chương trình học kéo dài 24 buổi học. Mỗi buổi học 1.5 tiếng.

Giáo viên cân đối chương trình học để có thể hoàn thành hết các bài trong vòng 24 buổi. Nếu được để lại 1-2 buổi cuối để luyện đề cho học viên.

Khung chương trình

Pronunciation 1
Pronunciation- Unit 1 00:00:00
Pronunciation 2
Pronunciation- Unit 2 00:00:00
Pronunciation 3
Pronunciation- Unit 3 00:00:00
Pronunciation 4
Pronunciation- Unit 4 00:00:00
Unit 1
TOEIC 450 UNIT 1 00:00:00
Unit 2
TOEIC 450 UNIT 2 00:00:00
Unit 3
TOEIC 450 UNIT 3 00:00:00
Unit 4
TOEIC 450 UNIT 4 00:00:00
Unit 5
TOEIC 450 UNIT 5 00:00:00
Unit 6
TOEIC 450 UNIT 6 00:00:00
Unit 7
TOEIC 450 UNIT 7 00:00:00
Unit 8
TOEIC 450 UNIT 8 00:00:00
Unit 9
TOEIC 450 UNIT 9 00:00:00
Unit 10
TOEIC 450 UNIT 10 00:00:00
Unit 11
TOEIC 450 UNIT 11 00:00:00
Unit 12
TOEIC 450 UNIT 12 00:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không tìm thấy bài đánh giá nào cho khóa học này.

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến