Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp người lớn

Phương pháp học tiếng Anh cho người lớn được cho là khác biệt và có nhiều sự trở ngại trong quá trình học dành cho người lớn bận rộn. Bởi các bạn còn những trăn trở và vấn đề khác dành cho gia đình, cũng như thiếu định hướng và sự tự tin khi học

Tiếng Anh Công Sở

Lớp giao tiếp tiếng Anh công sở dành cho người đi làm tập trung chủ yếu vào các tình huống giao tiếp trong công việc như: viết email, trả lời điện thoại, thuyết trình trong cuộc họp, gặp khách hàng….   Điểm nổi bật của lớp giao tiếp tiếng Anh công sở tại EWise: – Chương trình học tiếng Anh