Cách đăng nhập phần mềm zoom

Hướng dẫn đăng nhập lớp online tại EWise (Các bạn dùng lap thì xem hướng dẫn ở mục II bên dưới) Bước 1:  Các bạn dùng điện thoại android thì vào CH Play tìm ứng dụng Zoom cloud meetings như trong ảnh và tải về  Đối với các bạn dùng iphone thì vào Appstore tìm […]