Cách nói giờ trong Tiếng Anh

Nhớ cách nói giờ trong Tiếng Anh rất quan trọng, không chỉ các đề thi hay xoáy vào mà trong giao tiếp chỉ hiểu nhầm xíu sẽ dẫn tới lệch giờ hẹn. 

Hôm nay, Ewise sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách nói giờ trong tiếng Anh nhé.

Cách hỏi giờ trong Tiếng Anh

  • What time is it? –>Bây giờ là mấy giờ?
  • Could you tell me the time, please?–> Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ rồi được không?
  • Do you know what time it is? –>Bạn có biết mấy giờ rồi không?

Cách trả lời về giờ trong Tiếng Anh

Để trả lời, chúng ta sử dụng các cấu trúc sau: 

1.Cách nói giờ đúng trong Tiếng Anh:

Cấu trúc : It is + số giờ + (o’clock)

Ví dụ : It’s 6 o’clock now (  Bây giờ là 6 giờ )

Ngoài ra, ta có thể dùng a.m khi nói giờ từ 0h đến 11h và p.m khi nói giờ từ 12h đến 23h

Ví dụ :

6 a.m : 6h sáng  – 6 p.m: 6 giờ tối.

2. Cách nói giờ hơn trong Tiếng Anh:

Để nói giờ hơn, ta có thể dùng

  • Số giờ + số phút

Ví dụ:

It’s five twenty : 6 giờ 20 phút

  • Số  phút + past + số giờ

Ví dụ: 

It’s twenty past six.

3.Cách nói giờ kém:

Trong Tiếng Anh, khi số phút trên 30, ta có thể sử dụng cách nói giờ kém

Cấu trúc: số phút + to + số giờ

Ví dụ

8: 40= twenty to nine : 9h kém 20.

6: 50= ten to seven: 7 giờ kém 10.

Giờ rưỡi- giờ mười lăm

Để nói giờ rưỡi, ta dùng cấu trúc half past+ số giờ

Ví dụ

Half past five : 5 giờ rưỡi = five thirty: 5 giờ 30 phút.

Để nói giờ mười lăm, ta dùng cấu trúc

A quarter + past/to + số giờ

( past cho giờ hơn, to cho giờ kém).

Xem thêm bài học

Cách nói ngày tháng trong Tiếng Anh.

Lộ trình tự học Tiếng Anh từ dễ đến khó cho người mất gốc 

14 Tháng Chín, 2019

0 phản hồi về "Cách nói giờ trong Tiếng Anh"

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2018 – Ewise

Tư Vấn Trực Tuyến